Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Klient

Lokalizacja
Opole

Data realizacji
np.sierpień 2010

Coś jeszcze?
text

Opracowanie modelu mikrosymulacyjnego jest realizowane w ramach projektu „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Poprawa parametrów linii 132 na odcinku Bytom Bobrek – Opole Groszowice wraz z modernizacją węzła Opole oraz budową linii Pyskowice Miasto – Pyskowice”.

Celem projektu jest dokonanie analiz i zaproponowanie rozwiązań alternatywnych dla poprawy warunków przewozów pasażerskich i towarowych na linii kolejowej nr 132 na odcinku Katowice – Gliwice – Kędzierzyn Koźle – Opole oraz propozycji odbudowy połączenia kolejowego do centrum Pyskowic.

źródło: materiały przetargowe

W ramach projektu International Transportu Consulting Sp. z o.o. odpowiada za opracowanie modeli mikrosymulacyjnych w programie RailSys i analizę wykorzystania infrastruktury w odniesieniu do aktualnej i prognozowanej oferty przewozowej, w tym:
1) Opracowanie modelu mikrosymulacyjnego dla istniejącego stanu infrastruktury obejmującej odcinki 31 linii kolejowych na łącznej długości ok. 415 km
2) Modelowanie ruchu symulacyjnego na istniejącej infrastrukturze kolejowej przy obecnej i zakładanej ofercie przewozowej, analizę przepustowości i przedstawianie rekomendacji dotyczących określenia wariantów rozwiązań projektowych
3) Opracowywanie modeli symulacyjnych dla rozważanych 6 wariantów projektowych obejmujących zakres ok. 164 km linii kolejowych oraz ich ocenę pod kątem optymalnego wykorzystania infrastruktury, umożliwiającego zrealizowanie prognozowanej oferty przewozowej.

Wnioski z przeprowadzonych mikrosymulacji w projekcie pozwalają na identyfikację tych fragmentów infrastruktury, które są przeciążone lub niewykorzystane, co pozwala na projektowanie takich ingerencji w istniejącą infrastrukturę, które pozwolą na zrealizowanie przewidywanego rozkładu jazdy pociągów, tj. optymalną częstotliwość kursowania i czas przejazdu pociągów na poszczególnych odcinkach linii.

Największym wyzwaniem w ramach projektu jest określenie rozwiązań dla węzła opolskiego oraz wyznaczenia przebiegu linii kolejowej do centrum Pyskowic. Proponowane warianty rozwiązań i ich kombinacje są oceniane przede wszystkim z funkcjonalnego punktu widzenia i ukierunkowane na faktyczne możliwości osiągnięcia celów projektu przynoszących odczuwalne korzyści dla pasażerów.

Wróć do góry