International Transport Consulting Sp. z o. o. realizuje projekt:
Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, które pozwolą na lepsze przygotowanie się przedsiębiorstwa INTERNATIONAL TRANSPORT CONSULTING na wypadek pandemii lub lockdownu poprzez wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania do inwentaryzacji i inspekcji infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem technik rozpoznawania obrazu pozyskanego z drona.

W programie: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Wartość projektu: 274 100.00 zł
Wartość dofinansowania: 232 985.00 zł

Nr Umowy: POIR.06.02.00-14-0790/21
Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dzięki opracowanemu rozwiązaniu w ramach projektu dotychczasowy proces związany z inwentaryzacją i inspekcją infrastruktury kolejowej stanie się bardziej odporny na skutki pandemii. Zgodnie z zamysłem rozwiązania, do przeprowadzenia całego procesu potrzebny jest tylko jeden pracownik – operator z uprawnieniami UAV, który obsługiwałaby wyłącznie start i lądowanie drona (misje wykonywana automatycznie). Narzędzie opracowane w ramach projektu ma na celu skanowanie dokumentacji zdjęciowej wykonanej z pokładu drona i wykrywanie/rozpoznawanie elementów infrastruktury kolejowej, w szczególności: – topologię układu torowego, w tym: tory, rozjazdy i łuki, – urządzenia sterowania ruchem kolejowym – elementy infrastrukturalne innych podsystemów, jak np. elektroenergetycznego Dla tych celów zostaną zaimplementowane algorytmy uczenia maszynowego oraz techniki rozpoznawania obrazu.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania działalności International Transport Consulting, która pozwoli na skuteczne funkcjonowanie firmy w sytuacji epidemii, w szczególności pandemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu. Przez wprowadzoną innowację Wnioskodawca będzie kontynuował swoją działalność podczas lockdownu. Działania zaplanowane w projekcie zwiększą odporności na wypadek spadku dochodów spółki podczas wystąpienia sytuacji pandemicznej. Dzięki wdrożeniu innowacji Wnioskodawca prowadzić będzie bezpieczne relacje ze swoimi partnerami i klientami. Podczas pandemii klienci przywiązują większą uwagę do zachowania dystansu czy możliwości świadczenia i otrzymywania części usług zdalnie. Dzięki podejmowanym działaniom przedsiębiorstwo Wnioskodawcy stanie się przedsiębiorstwem cyfrowym, które będzie przystosowane na niepożądane okoliczności związane z pandemią (zgodnie z zasadą SMART).

Wróć do góry