Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

International Transport Consulting Sp. z o. o. realizuje projekt:
Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, które pozwolą na lepsze przygotowanie się przedsiębiorstwa INTERNATIONAL TRANSPORT CONSULTING na wypadek pandemii lub lockdownu poprzez wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania do inwentaryzacji i inspekcji infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem technik rozpoznawania obrazu pozyskanego z drona.

W programie: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Wartość projektu: 274 100.00 zł
Wartość dofinansowania: 232 985.00 zł

Nr Umowy: POIR.06.02.00-14-0790/21
Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dzięki opracowanemu rozwiązaniu w ramach projektu dotychczasowy proces związany z inwentaryzacją i inspekcją infrastruktury kolejowej stanie się bardziej odporny na skutki pandemii. Zgodnie z zamysłem rozwiązania, do przeprowadzenia całego procesu potrzebny jest tylko jeden pracownik – operator z uprawnieniami UAV, który obsługiwałaby wyłącznie start i lądowanie drona (misje wykonywana automatycznie). Narzędzie opracowane w ramach projektu ma na celu skanowanie dokumentacji zdjęciowej wykonanej z pokładu drona i wykrywanie/rozpoznawanie elementów infrastruktury kolejowej, w szczególności: – topologię układu torowego, w tym: tory, rozjazdy i łuki, – urządzenia sterowania ruchem kolejowym – elementy infrastrukturalne innych podsystemów, jak np. elektroenergetycznego Dla tych celów zostaną zaimplementowane algorytmy uczenia maszynowego oraz techniki rozpoznawania obrazu.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania działalności International Transport Consulting, która pozwoli na skuteczne funkcjonowanie firmy w sytuacji epidemii, w szczególności pandemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu. Przez wprowadzoną innowację Wnioskodawca będzie kontynuował swoją działalność podczas lockdownu. Działania zaplanowane w projekcie zwiększą odporności na wypadek spadku dochodów spółki podczas wystąpienia sytuacji pandemicznej. Dzięki wdrożeniu innowacji Wnioskodawca prowadzić będzie bezpieczne relacje ze swoimi partnerami i klientami. Podczas pandemii klienci przywiązują większą uwagę do zachowania dystansu czy możliwości świadczenia i otrzymywania części usług zdalnie. Dzięki podejmowanym działaniom przedsiębiorstwo Wnioskodawcy stanie się przedsiębiorstwem cyfrowym, które będzie przystosowane na niepożądane okoliczności związane z pandemią (zgodnie z zasadą SMART).

International Transport Consulting Sp. z o. o. realizuje projekt:
Przygotowanie aplikacji o Eurogrant w ramach programu Horyzont Europa – EIC Accelerator

W programie: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty
Rodzaj projektu: konkursowy

Wartość dofinansowania: 280 060.00 zł

Nr Umowy: POIR.02.03.06-14-0036/21-01
Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia cyfrowego bliźniaka bocznicy kolejowej, który będzie wiernym odwzorowaniem wszelkich struktur i procesów związanych z obsługą bocznicy kolejowej w formie oprogramowania.

Cyfrowy bliźniak bocznicy kolejowej stanowiący kopię struktur i procesów zachodzących na bocznicy kolejowej umożliwi dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między przestrzenią cybernetyczną a fizyczną. Rozwiązanie to wpisuję się w obszar inteligentnych systemów transportowych, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczyni się do integracji infrastruktury transportowej z pojazdami, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności procesów transportowych oraz ochrony środowiska naturalnego.

Otrzymanie planowanego grantu pozwoli na przeprowadzenie prac B+R niezbędnych do osiągnięcia prototypu rozwiązania – cyfrowego bliźniaka bocznicy kolejowej, gotowego do komercyjnego wdrożenia. Rezultat projektu zostanie wdrożony do działalności International Transport Consulting poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług oraz produktów bazujących na wynikach prac badawczych.

Wróć do góry