Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Klient
Anwil S.A

Lokalizacja
Włocławek

Data realizacji
np.sierpień 2010

Coś jeszcze?
text

Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku jest jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Zaplecze logistyczne przedsiębiorstwa, zapewniające dostawy surowców oraz przesyłanie produktów gotowych do odbiorców Anwil, obejmuje m.in. bocznicę kolejową. Bocznica kolejowa składa się z blisko 100 odcinków linii kolejowych na łącznej długości ok. 25 km.

W celu zwiększenia pojemności bocznicy kolejowej, w tym w związku z planami rozbudowy infrastruktury torowej bocznicy, opracowano 3 warianty modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym w dwóch okręgach.

Zakres prac obejmował m.in.:
1) Opracowanie planów schematycznych stanu istniejącego oraz docelowych wariantów rozwiązań, w tym naniesionych na ortofotomapy pozyskane z oblotów dronem,
2) Przeprowadzenie uzgodnień z przewoźnikami i zarządcą infrastruktury stycznej PKP PLK S.A.,
3) Oszacowanie kosztów rozbudowy dla poszczególnych wariantów,
4) Analizę tzw. trójkątów widoczności trzech przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie bocznicy na podstawie zdjęć z oblotów dronem.

Wykorzystanie drona do pozyskania zdjęć, filmów i danych numerycznych z chmury punktów pozwoliło na skrócenie i usprawnienie prac oraz opracowanie materiałów w formie przystępnej również dla personelu klienta, który nie jest związany na co dzień z obsługą bocznicy.

Opracowane plany, wyliczenia i orotofotomapy stanowią podstawę do podejmowania dalszych decyzji inwestycyjnych przez Zamawiającego.

Wróć do góry